Strikkepinner

 • Prym 1530 Bambus Rundpinne – 7,0 – 80cm

  222 511 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym 1530 Bambus Rundpinne – 6,0 – 40cm

  222 530 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym 1530 Bambus Rundpinne – 9,0 – 60cm

  222 553 – Prisgruppe: DD

  kr 183,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne Stål 5stk – 1,5 – 20cm

  171 233 – Prisgruppe: I

  kr 55,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 3,0 – 35cm

  190 352 – Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 3,5 – 35cm

  190 353 – Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 4,0 – 35cm

  190 354 – Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 4,5 – 35cm

  190 355 – Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

  Kun 1 igjen på lager
 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 5,0 – 35cm

  190 356 – Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 6,0 – 35cm

  190 358 – Prisgruppe: T

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 7,0 – 35cm

  190 360 – Prisgruppe: T

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 8,0 – 35cm

  190 361 – Prisgruppe: W

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 9,0 – 35cm

  190 361 – Prisgruppe: W

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 10,0 – 35cm

  190 363 – Prisgruppe: Z

  kr 146,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 3,0 – 40cm

  190 402 – Prisgruppe: S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 3,5 – 40cm

  190 403 – Prisgruppe: S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 4,0 – 40cm

  190 404 – Prisgruppe: S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 4,5 – 40cm

  190 405 – Prisgruppe: S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 5,0 – 40cm

  190 407 – Prisgruppe: S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 6,0 – 40cm

  190 409 – Prisgruppe: U

  kr 116,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 7,0 – 40cm

  190 410 – Prisgruppe: U

  kr 116,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 8,0 – 40cm

  190 411 – Prisgruppe: X

  kr 130,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 9,0 – 40cm

  190 412 – Prisgruppe: X

  kr 130,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 10,0 – 40cm

  190 413 – Prisgruppe AA

  kr 153,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Parpinne 2stk – 12,0 – 40cm

  190 414 – Prisgruppe CC

  kr 176,00

  På lager

 • Prym YOGA Flettepinne – 4,0mm – 20cm – 2stk

  191 112 – Prisgruppe EE

  kr 190,00

  På lager

 • Prym YOGA Flettepinne – 7,0mm – 25cm – 1stk

  191 113 – Prisgruppe: X

  kr 130,00

  På lager

 • Prym Settpinne ALU – 2,5 – 15cm

  191 362 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU – 3,0 – 15cm

  191 363 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU – 3,5 – 15cm

  191 364 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  På lager

 • Prym Settpinne ALU – 4,0 – 15cm

  191 365 – Prisgruppe P

  kr 93,00

  På lager

 • Prym Settpinne ALU 5stk – 2,0 – 20cm

  191 486 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU 5stk – 2,5 – 20cm

  191 488 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  På lager

 • Prym Settpinne ALU 5stk – 3,0 – 20cm

  191 490 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  På lager

 • Prym Settpinne ALU 5stk – 3,5 – 20cm

  191 491 – Prisgruppe O

  kr 84,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU 5stk – 4,0 – 20cm

  191 492 – Prisgruppe P

  kr 93,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU 5stk – 4,5 – 20cm

  191 493 – Prisgruppe P

  kr 93,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Settpinne ALU 5stk – 5,0 – 20cm

  191 494 – Prisgruppe P

  kr 93,00

  På lager

 • Prym Colour Collection – Settpinner alu 20cm – 2.5-4.0

  191 972 – Prisgruppe: OO

  kr 375,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Sett – Settpinne 4 stk – 20cm 2,5-4,0mm

  194 000 – Prisgruppe UU

  kr 501,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 2,5 – 15cm

  194 151 – Prisgruppe: V

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 3,0 – 15cm

  194 152 – Prisgruppe: V

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 3,5 – 15cm

  194 153 – Prisgruppe: V

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 4,0 – 15cm

  194 154 – Prisgruppe: V

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 2,0 – 15cm

  194180 – Prisgruppe: AA

  kr 153,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 2,5 – 15cm

  194181 – Prisgruppe: AA

  kr 153,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 3,0 – 15cm

  194182 – Prisgruppe: AA

  kr 153,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 3,5 – 15cm

  194183 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 4,0 – 15cm

  194184 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 2,5 – 20cm

  194 201 – Prisgruppe U

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 3,0 – 20cm

  194 202 – Prisgruppe V

  kr 124,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 3,5 – 20cm

  194 203 – Prisgruppe V

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 4,0 – 20cm

  194 204 – Prisgruppe: W

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 4,5 – 20cm

  194 205 – Prisgruppe: W

  kr 124,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 5,0 – 20cm

  194 206 – Prisgruppe Y

  kr 137,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 6,0 – 20cm

  194 208 – Prisgruppe Z

  kr 146,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 7,0 – 20cm

  194 209 – Prisgruppe AA

  kr 153,00

  På lager

 • Prym Ergonomics – Settpinne 5stk – 8,0 – 20cm

  194 210 – Prisgruppe CC

  kr 176,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 2,0 – 20cm

  194 220 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 2,5 – 20cm

  194 221 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 3,0 – 20cm

  194 222 – Prisgruppe: BB

  kr 169,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 3,5 – 20cm

  194 223 – Prisgruppe: CC

  kr 176,00

  På lager

 • Prym Ergonomics Carbon – Settpinne 5stk – 4,0 – 20cm

  194 224 – Prisgruppe: CC

  kr 176,00

  På lager

  Kun 1 igjen på lager
 • Prym Colour Collection – Heklekroker alu 2.5-5.0mm

  195 995 – Prisgruppe: DD

  kr 183,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 2,0 -15cm

  197 600- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 2,5 -15cm

  197 601- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 3,0 -15cm

  197 602- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 3,5 -15cm

  197 603- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  Ikke på lager

  Ukjent leveringsdato
 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 4,0 -15cm

  197 604- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 4,5 -15cm

  197 605- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym 1530 Heklenål Bambus for ull – 5,0 -15cm

  197 606- Prisgruppe: R

  kr 100,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,0 – 40cm

  211 200 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,0 – 60cm

  211 202 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,0 – 80cm –

  211 204 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,5 – 40cm

  211 215 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,5 – 50cm

  211 216 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,5 – 60cm

  211 217 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 2,5 – 80cm

  211 219 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 3,0 – 40cm

  211 230 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 3,0 – 60cm

  211 232 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 3,0 – 80cm

  211 234 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 3,0 – 120cm

  211 238 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager

 • Prym Rundpinne Alu Pearl Grey – 3,25 – 80cm

  211 242 – Prisgruppe S

  kr 109,00

  På lager